ایرج ملکی صفحه اول آثار ایرج ملکی

عذرخواهی مجید افشاری از ایرج ملکی

۱۳۹۸/۲/۱ ۳:۵۶:۲۹

مجید افشاری بعد از انتقاداتی که به او شد در برنامه اش از ایرج ملکی عذر خواهی کرد!